FANDOM


English: Hungarian

Hungarian Edit

Duolingo: Common phrasesEdit

Age questions Edit

 • How are you?: Hogy vagy? Hogy van?
 • How old is he?: Hány éves?
 • How old are you?: Hány éves vagy?
 • How old am I?: Hány éves vagyok?

Greetings Edit

 • Hi: Szia
 • Good morning: Jó reggelt kívánok
 • Good afternoon: Jó napot kívánok
 • Good evening: Jó estét kívánok
 • Good night: Jó éjszakát kívánok

Excuse me, "Elnézést" Edit

 • Excuse me: Elnézést
 • Sorry: Bocsánat

Thanking and you're welcome Edit

 • Thank you: Köszönöm
 • Thank you very much: Nagyon szépen köszönöm, Köszönöm szépen
 • Thank you, goodbye: Köszönöm, viszontlátasra
 • You're welcome: Szívesen
 • You're very welcome: Nagyon szívesen
 • Sorry, thank you: Bocsánat, köszönöm

Goodbye Edit

 • Bye: Viszlát
 • Goodbye: Viszontlátasra

How are you feeling? "Hogy vagy?" Edit

 • Are you sick?: Rosszul vagy?
 • Hi, are you okay?: Szia, jól vagy?
 • Yes, I am feeling well: Igen, jól vagyok
 • Unfortunately, I am not feeling well: Sajnos nem vagyok jól
 • I am feeling very sick: Nagyon rosszul vagyok
 • He is not feeling well: Nincs jól

Beverages Edit

 • Beer: Sör

Requests, "kérek" Edit

 • I don't want any: Nem kérek
 • I would like water, please: Vizet szeretnék kérni
 • Water, I do not want wine: Vizet, nem bort kérek
 • Yes, water: Igen, vízet
 • I would like a beer: Kérek egy sört
 • I would like a beer, please: Sört kérek szépen
 • I would like wine, please: Bort szeretnék kérni
 • I would like paprikas: Paprikást kérek
 • I want good paprikás: Jó paprikást kérek
 • I do not want beer: Nem kérek sört

Requests, "akarok" Edit

 • I do not want to go: Nem akarok menni

Directional phrases Edit

 • to go: menni
 • to go there: oda menni
 • Go!: Menj!
 • Go there!: Menj oda!
 • not here: nem ide
 • Here or there?: Ide vagy oda?
 • I want to go: Akarok menni
 • I don't want to go: Nem akarok menni
 • I want to go there: Oda akarok menni
 • I wish to go there: Oda kívánok menni

Duolingo: Basics Edit

Questions Edit

 • Where is the fire?: Hol van a tűz?
 • Where is the bus?: Hol van a busz?
 • Where is the chair?: Hol van a szék?
 • Is it raining?: Esik az eső?

Statements Edit

 • He is the dream man: Ő az álom férfi
 • She is a girl: Ő lány

"Köszönöm a ..." Edit

 • Thanks for the water: Köszönöm a vizet

Questions, time of day Edit

 • Where is the man in the afternoon?: Hol van a férfi délután?
 • Are you often here in the morning: Gyakran vagy itt reggel?
 • Is it noon here?: Itt dél van?

time of day Edit

 • It is morning: Reggel van
 • There is rarely snow in the morning: Reggel ritkán van hó
 • The man is not inside in the morning: A férfi nincs bent reggel
 • It is noon, here is the bus: Dél van, itt a busz
 • The train is always here at noon: Délben mindig itt van a vonat
 • I am not here in the evening: Este nem vagyok itt
 • There is often ice in the evening: Este gyakran van jég

Locations, statements Edit

 • This train is here: Ez a vonat itt van
 • There is no snow here: Itt nincs hó
 • I am home: Otthon vagyok
 • The chair is there, not here: A szék ott van, nem itt
 • The woman is inside, the man outside: A nő bent van, a férfi kint

Locations, questions Edit

 • Is there ice at home?: Van otthon jég?
 • Is that girl here?: Itt van az a lány?
 • Is there snow there?: Ott van hó?

"That is a ...", "az ..." Edit

 • What is that?: Mi az?
 • That is a window: Az egy ablak
 • Yes, that is a chair: Igen, az egy szék

"That is the ... ", "az a" Edit

 • That is the table: Az az asztal

"This is a ...", "ez ..." Edit

 • This is a girl, not a boy: Ez lány, nem fiú
 • Is this a telephone or a lamp?: Ez telefon vagy lámpa?
 • This is a dream: Ez egy álom

"This is the ... ", "ez a" Edit

 • This is the fire: Ez a tűz
 • This is the lamp, and this is the telphone: Ez a lámpa, és ez a telefon
 • This woman is a dream: Ez a nő egy álom

"meg" Edit

 • This is a girl, and this is a boy: Ez egy lány, ez meg egy fiú

"pedig" Edit

 • This is an apple, and that is a chair: Ez egy alma, az pedig egy szék
 • The girl is in the back, the boy is in the back: A lány elöl van, a fiú pedig hátul
 • The woman is upstairs, and the car is downstairs: A nő fent van, az autó pedig lent
 • The telephone is in front, the apple is behind: A telefon elöl van,az alma pedig hátul

"hanem" Edit

 • He is not a woman, but a man: Ő nem nő, hanem férfi
 • He is not a girl, but a boy: Ő nem lány, hanem fiú

Adverbs, frequency Edit

 • He is rarely here: Ritkán van itt
 • The train is rarely here: Ritkán van itt a vonat
 • It often rains here: Itt gyakran esik az eső
 • It never rains: It never rains: Soha nem esik az eső

Prepositions, location Edit

 • I am here upstairs: Itt vagyok fent
 • The girl is in front, and the boy is in the back: A lány elöl van, a fiú meg hátul
 • Is the boy below?: A fiú lent van?

Duolingo: Names Edit

Questions Edit

 • Hi, I am Janos. What's your name?: Szia, János vagyok. Téged hogy hívnak?
 • Hi, what is your name?: Szia, mi a neved?
 • Hi, what is your name?: Szia, hogy hívnak?
 • Hi, Kati, how are you?: Szia Kati, hogy vagy?
 • Who is he?: Ki ő?

Answers Edit

 • I am Zsuzsa, what is your name?: Zsuzsa vagyok, mi a neved?
 • I am not Eva, but Kati: Én nem Éva vagyok, hanem Kati
 • Your name is Zsuzsa: A te neved Zsuzsa
 • Your name is Zsuzsa: Zsuzsa a neved
 • Eva is not feeling well: Éva nincs jól

Statements Edit

 • Good night, Laszlo!: Jó éjszakát, László!
 • Szívesen, Éva, viszontlátásra!: You are welcome, Éva, goodbye!

Duolingo: Basics 2 Edit

Questions Edit

 • What kind of apple is this?: Milyen alma ez?
 • What kind of car is this?: Milyen autó ez?
 • Is he a student or a teacher?: Ő diák vagy tanár?
 • Where is the clock?: Hol van az óra?
 • Who are you?: Ki vagy te?

Statements Edit

 • The black clock is not there: A fekete óra nem ott
 • The woman is not short: A nő nem alacsony
 • The apple is red: Az alma piros
 • The house is tall: A ház magas
 • This is a red apple, not black: Ez piros alma, nem fekete
 • This is not a large clock: Ez nem nagy óra
 • No, this is not a tall house: Nem, ez nem magas ház

location Edit

 • Who is inside?: Ki van bent?
 • I am waiting downstairs: Lent várok
 • The black clock is not there: A fekete óra nem ott van

time of day Edit

 • It is early: Korán van
 • The doctor is walking now: Az orvos sétál most
 • Then and there: Akkor és ott
 • I am already here: Én már itt vagyok
 • Ma reggel itt van a busz: The bus is here this morning

adjectives Edit

 • I am good today: Ma jó vagyok
 • This is a good toy: Ez jó játék
 • You're small again: Újra kicsi vagy
 • Black is like this: Ilyen a fekete
 • Ez a lámpa már piros: This lamp is already red

Frequency Edit

 • A lány egyedül vár: The girl is waiting alone
 • Az orvos sétál most: The doctor walks now
 • Újra itt vagyok: I am here again
 • A sofőr korán reggel sétál: The driver is walking early in the morning

"Te nem ..., hanem" Edit

 • You are not tall, but short: Ön nem magas, hanem alacsony

"Ez ..." Edit

 • Ez jó játék: This is a good toy

"Az ____ nem ...., hanem" Edit

 • The apple is not black, but red: Az alma nem fekete, hanem piros
 • The apple is not small, but large: Az alma nem kicsi, hanem nagy
 • The red car is not above, but below: A piros autó nem fent van, hanem lent

"Ez ____ nem ...., hanem" Edit

"Ez nem ...., hanem" Edit

 • This is not a black apple, but red: Ez nem fekete alma, hanem piros
 • No, this is not a big apple, but small: Nem, ez nem nagy alma, hanem kicsi
 • I am not a teacher, but a student: Én nem tanár vagyok, hanem diák
 • Ez a férfi alacsony, nem az a nő: This man is short, not that woman

"meg" Edit

 • The boy is tall, and the girl is short: A fiú magas, a lány meg alacsony
 • You are tall, and I am short: Te magas vagy, én meg alacsony

"pedig" Edit

 • The Hungarian teacher is inside, but the English student is outside: A magyar tanár bent van, az angol diák pedig kint

Duolingo: Jobs Edit

Questions Edit

 • What is the artist doing?: Mit csinál a művész?
 • What is the Hungarian lawyer doing?: Mit csinál a magyar ügyvéd?
 • Are you a salesperson or a secretary?: Ön eladó vagy titkárnő?
 • Where is the short judge?: Hol van az alacsony bíró?
 • Are you an engineer?: Te mérnök vagy?
 • Is the postman in?: A postás bent van?

location Edit

 • The worker waits outside: A munkás kint vár
 • A tall policeman is standing outside: Egy magas rendőr áll kint

"vagyok" Edit

 • Good day, I am the waiter: Jó napot, én vagyok a pincér

"es" Edit

 • I am the boss, and I am waiting here: Én vagyok a főnök, és itt várok

"pedig" Edit

 • I am a tourist and you are a policeman: Én turista vagyok, ön pedig egy rendőr

Duolingo: Places Edit

Noun is adjective Edit

 • The building is small: Az épület kicsi
 • This is a large bank: Ez nagy bank

"ott ... ahol" Edit

 • The doctor is walking there, where the teacher is waiting: Az orvos ott sétál, ahol a tanár vár
 • The short politician is running where the old hotel is: Az alacsony politikus ott fut, ahol a régi szálloda van
 • I am sitting where you are sitting: Ott ülök, ahol te ülsz

"nem ... hanem" Edit

 • The city is not small, but big: A város nem kicsi, hanem nagy
 • I am not studying in front of the shop, but in front of the school: Nem az üzlet előtt tanulok, hanem az iskola előtt
 • The kindergarten teacher is not shouting outside, but inside: Az óvónő nem kint kiabál, hanem bent

prepositions Edit

 • The old car is standing outside: A régi autó kint áll
 • The hotel is there: A szálloda ott van

Duolingo: Verbs 1 : Present Single Edit

Questions Edit

 • Are you happy?: Örülsz?
 • Where are you fighting?: Hol harcolsz?
 • What are you studying?: Mit tanulsz?
 • Are you in a hurry?: Sietsz?

Statements Edit

 • The soldier is fighting: A katona harcol
 • I am fighting: Harcolok
 • Peter is talking: Péter beszélget
 • I am talking: Beszélgetek
 • You are looking: Te keresel
 • You are talking: Beszélgetsz
 • The postman is in a hurry: A postás siet
 • János is sitting: János ül
 • I do not drive at home: Otthon nem vezetek; nem otthon vezetek

Statements, adverbs Edit

 • The man often drives: A férfi gyakran vezet
 • Now you drive: Most te vezetsz
 • Unfortunately, I am not happy: Sajnos nem örülök
 • Unfortunately, I am in a hurry: Sajnos sietek

Statements, prepositions Edit

 • The English student studies beside the table: Az angol diák az asztal mellett tanul
 • I am studying inside: Bent tanulok
 • I am sitting by the table: Az asztal mellett ülök

Duolingo: Accusative 1 Edit

Questions Edit

 • Many or few?: Sokat vagy keveset?
 • Do you see something?: Te látsz valamit?
 • Do you see a director?: Te látsz egy rendezőt?
 • Are you waiting for a tall one?: Te egy magasat vársz?
 • Are you not looking for anything?: Semmit nem keresel?
 • Are you looking for langos here?: Te itt lángost keresel?

Statements Edit

 • The lawyer is waiting for a boy: Az ügyvéd vár egy fiút
 • I see ice: Jeget látok
 • I am waiting for something: Én várok valamit
 • I see a building, a very tall one: Egy épületet látok, egy nagyon magasat
 • The tourist is taking few pictures; The tourist takes few pictures; The tourist takes few photographs: Keveset fényképez a turista
 • I see few: Keveset látok

Statements, subject does not do something, "subject nem verb" Edit

 • I do not see a child: Én nem látok gyereket
 • I do not see anything: Nem látok semmit
 • I do not see langos: Én nem látok lángost
 • The police officer does not see a boy: A rendőr nem egy fiút lát
 • I do not want to see any ice: Nem akarok jeget látni
 • Nem látok egy gyereket: I do not see a child

Duolingo: Plurals and Accusative 1 Edit

Questions Edit

 • Are you looking for lamps?: Te lámpákat keresel?
 • Are the new cars black?: Feketék az új autók?
 • Are you making good ones?: Jókat csinálsz?
 • Do you know judges?: Te ismersz bírókat?
 • Where do you see big buildings?: Hol látsz nagy épületeket?
 • These buildings?: Ezeket az épületeket?

Statements Edit

 • I am not painting judges: Én nem festek bírókat
 • Zsuzsa is painting new ones: Zsuzsa újakat fest
 • Éva is looking for little ones: Éva kicsiket keres
 • I do not like the tables: Nem szeretem az asztalokat
 • I see very large buildings outside: Én kint nagyon nagy épületeket látok
 • I would like lamps, telephones and clocks: Lámpákat, telefonokat, és órákat kérek
 • The young boys are short: A fiatal fiúk alacsonyak

For some reason, alacsony: Duolingo says people are "short" and objects are "low" Edit

 • The tables here are low: Itt az asztalok alacsonyak
 • The low buildings are black: Az alacsony épületek feketék

Statements, with "____ kérek, nem" Edit

 • I want good ones, not new ones: Jókat kérek, nem újakat
 • Peter is looking for chairs, not tables: Péter székeket keres, nem asztalokat

Plurals and Accusative 2 Edit

Questions Edit

 • Do you often see railway stations?: Te gyakran látsz pályaudvarokat?
 • Do you see train stations frequently?: Te gyakran látsz pályaudvarokat?
 • Where are those big rivers?: Hol vannak azok a nagy folyók?

Statements Edit

 • We are not lawyers, but drivers: Nem ügyvédek vagyunk, hanem sofőrök
 • These are large rivers: Ezek nagy folyók
 • We are athletes, not lawyers: Mi sportolók vagyunk, nem ügyvédek
 • These are large rivers: Ezek nagy folyók

Statements, accusative nouns Edit

 • I often hear rivers: Gyakran hallok folyókat
 • Janos rarely sees beautiful lawyers: János ritkán lát szép ügyvédeket
 • I never see musicians and composers: Soha nem látok zenészeket és zeneszerzőket
 • I like to paint rivers and trees; I like painting rivers and trees: Én folyókat és fákat szeretek festeni
 • I never find good cooks: Soha nem találok jó szakácsokat
 • I like to paint railway stations, not markets: Pályaudvarokat szeretek festeni, nem piacokat

Statements, clauses Edit

 • Artists, actresses, singers: Művésznők, színésznők, énekesnők

Statements, with prepositions Edit

 • Kati is fighting among the police officers and reporters: Kati a rendőrök és a riporterek között harcol
 • The English airplane flies above the reporters: Az angol repülőgép a riporterek fölött repül
 • The politician is standing among the reporters: A politikus a riporterek között áll

Statements, "nem ... hanem" Edit

 • They are not singers, but actresses: Ők nem énekesnők, hanem színésznők

Duolingo: Nations Edit

Questions Edit

 • Are you French or Spanish?: Te francia vagy, vagy spanyol?
 • Are they Italian or Russian?: Ők olaszok vagy oroszok?
 • A mérnökök arabok vagy törökök?: Are the engineers Arabic or Turkish?
 • What are the French engineers like?: Milyenek a francia mérnökök?
 • Are the actors French or Dutch?: A színészek franciák vagy hollandok?

Statements Edit

 • No, I am not an Arab: Nem, nem vagyok arab
 • This is a new Canadian bank: Ez egy új kanadai bank
 • The new Chinese market is very large: Az új kínai piac nagyon nagy
 • This is a new Korean car: Ez egy új koreai autó
 • This is a Spanish bank: Ez egy spanyol bank

Statements, plural subject Edit

 • The French actresses are beautiful and tall: A francia színésznők szépek és magasak
 • The German houses are beautiful: A német házak szépek
 • Those beautiful boys are Chinese: Azok a szép fiúk kínaiak
 • The German men are tall: A német férfiak magasak

Statements, prepositions Edit

 • The short Korean boss shouts in front of the Mongolian workers: Az alacsony koreai főnök a mongol munkások előtt kiabál
 • The Polish cities are beside rivers: A lengyel városok folyók mellett vannak

"nem ... hanem" Edit

 • The cooks are not Italian, but Spanish: A szakácsok nem olaszok, hanem spanyolok
 • We are not Americans, but Canadians: Mi nem amerikaiak vagyunk, hanem kanadaiak
 • They are not German, but Austrian: Ők nem németek, hanem osztrákok.

"ott van ... ahol" Edit

 • The Italian tourists are where the Polish ones are: Az olasz turisták ott vannak, ahol a lengyelek

Duolingo: Adjectives 1 Edit

Questions Edit

 • Are you strong?: Erős vagy?
 • Are the rivers by the sea shallow?: A folyók a tenger mellett sekélyek?

Statements Edit

 • The red umbrella is bad: A piros esernyő rossz
 • The river next to the city is very long: A folyó a város mellett nagyon hosszú

"száraz" és "nedves" Edit

 • This is a wet umbrella: Ez egy nedves esernyő
 • The heavy, black umbrellas are dry: A nehéz, fekete esernyők szárazak
 • The new, fast car is not dry: Az új, gyors autó nem száraz

"sovany" és "kövér" Edit

 • The Hungarian workers are very thin: A magyar munkások nagyon soványak
 • The famous English actress is thin and ugly: A híres angol színésznő sovány és csúnya

"könnyű" és "nehéz" Edit

 • The red apple is light: A piros alma könnyű
 • The telephones are not light: A telefonok nem könnyűek
 • The new Hungarian car is beautiful, light, and fast: Az új magyar autó szép, könnyű és gyors

"erős" és "gyenge" Edit

 • The men and the women are very strong: A férfiak és a nők nagyon erősek
 • The soldiers are not strong: A katonák nem erősek

"sekély" és "mely" Edit

 • These are warm and shallow seas: Ezek meleg és sekély tengerek
 • Are the rivers next to the sea shallow?: A folyók a tenger mellett sekélyek?

"keskeny" és "széles" Edit

 • The streets next to the city are very narrow: Az utcák a város mellett nagyon keskenyek
 • The people are behind the narrow, tall windows: Az emberek a keskeny, magas ablakok mögött vannak
 • The chairs are next to the long, narrow table: A székek a hosszú, keskeny asztal mellett vannak

Statements, "ott van, ahol" Edit

 • The famous hotel is where the old school is: A híres szálloda ott van, ahol a régi iskola

Duolingo: Verbs 2 Present Plural Edit

Questions Edit

 • Who has lunch under the big trees?: Kik ebédelnek a nagy fák alatt?
 • What are you studying?: Ti mit tanultok?
 • Are you drinking here or there?: Itt iszol vagy ott?
 • Do you walk here?: Ti itt sétáltok?
 • Where are we washing the dishes?: Hol mosogatunk?

Statements Edit

 • We are studying, and you are singing: Mi tanulunk, ti pedig énekeltek
 • The fat Spanish boy is taking a bath: A kövér spanyol fiú fürdik

"dolgozni" Edit

 • Where do you work?: Hol dolgozol?
 • Unfortunately, I do not work: Sajnos nem dolgozom
 • Does the postman not work?: A postás nem dolgozik?

"latni" Edit

 • Do you live where the big buses are?: Ott laksz, ahol a nagy buszok állnak?
 • Do you live here?: Önök itt laknak?
 • I do not live here: Én nem itt lakom

"mutatni" Edit

 • I show some cars: Mutatok néhány autót
 • You show a house: Mutatsz egy házat
 • Janos shows something: János mutat valamit
 • The boy sets an example: A fiú példát mutat

"tüsszenteni" Edit

 • You are sneezing in front of the Egyptian bank: Az egyiptomi bank előtt tüsszentetek
 • You are sneezing in front of the Egyptian bank: Ti az egyiptomi bank előtt tüsszentetek
 • We are painting inside, and they are sneezing outside: Mi bent festünk, ők meg kint tüsszentenek
 • We sneeze a great deal; we sneeze a lot: Nagyon sokat tüsszentünk

"teniszezni" Edit

 • Where are you playing tennis?: Hol teniszezel?
 • No, I do not play tennis: Nem, nem teniszezem
 • The young Mexican boy is playing tennis by the wide river: A fiatal mexikói fiú a széles folyó mellett teniszezik
 • Zsuzsa and Kati are playing tennis behind the new school: Zsuzsa és Kati az új iskola mögött teniszeznek

"sütni" Edit

 • We often bake bread: Gyakran sütünk kenyeret
 • You are baking outside beside the houses: Te kint sütsz a házak mellett

Statements, prepositions Edit

 • We live here, by the wide river: Itt lakunk, a széles folyó mellett
 • We dance by the wide river: A széles folyó mellett táncolunk
 • I drink underneath the wet umbrella: A nedves esernyő alatt iszom
 • We are flying above a deep sea: Egy mély tenger fölött repülünk
 • I take a bath by the city: A város mellett fürdöm
 • The Chinese tourists are walking by the water: A kínai turisták a víz mellett sétálnak
 • A belga nők bent mosogatnak, nem kint: The Belgian women wash dishes inside, not outside

Statements, "nem ... hanem" Edit

 • You are not drinking in front of the expensive restaurant, but here: Te nem a drága étterem előtt iszol, hanem itt
 • We are not playing the violin, but playing tennis: Mi nem hegedülünk, hanem teniszezünk
 • You do not work, but you sit here: Ti nem dolgoztok, hanem itt ültök
 • We are not talking on the telephone, but they are: Nem mi telefonálunk, hanem ők

Duolingo: Definite conjugation Edit

Questions Edit

 • Who is watching the airplanes?: Ki nézi a repülőgépeket?
 • Do you not see the buses?: Nem látjátok a buszokat?
 • Who is watching him?: Ki figyeli?
 • Do you see the apple?: Te látod az almát?
 • Who is baking the bread?: Ki csinálja a kenyeret?
 • Who knows the famous lawyer?: Ki ismeri a híres ügyvédet?
 • Don't you want it?: Te nem kéred? Te nem akarod?

Statements Edit

 • I am doing it: Én csinálom
 • I am not reading it: Én nem olvasom
 • The boy is reading the large book: A fiú a nagy könyvet olvassa
 • Peter does not see the woman: Péter nem látja a nőt
 • They are not reading the book, they are looking at it: Nem olvassák a könyvet, hanem nézik
 • We do not see the apples: Mi nem látjuk az almákat
 • I do not see the lawyer: Én nem látom az ügyvédet
 • We do not know the composers: Mi nem ismerjük a zeneszerzőket
 • The lawyers are watching the judges, and we are watching the lawyers: Az ügyvédek figyelik a bírókat, és mi figyeljük az ügyvédeket
 • I want the big phone: A nagy telefont kérem

Statements, cooking Edit

 • Today Peter is cooking dinner: Ma Péter főzi a vacsorát
 • We are cooking the apple: Mi főzzük az almát
 • You are brewing the beer: Te főzöd a sört

Duolingo: Date and Time Edit

Use the supressive for days, use the inessive for months

Questions Edit

 • Today or tomorrow?: Ma vagy holnap?
 • Are you coming the day after tomorrow?: Holnapután jöttök?
 • What do you do this weekend?: Mit csinálsz most hétvégén?
 • What day is it today?: Milyen nap van ma?

Phrases Edit

 • Happy new year!: Boldog új évet!
 • Today is a beautiful day!: Szép napunk van ma!

Statements Edit

 • It is a beautiful day today: Szép napunk van ma
 • It is already the weekend: Már hétvége van
 • It was not there: Nem volt ott; ott nem volt
 • I was there: Ott voltam
 • It is already the weekend: Már hétvége van

Past tense, "voltál", "csináltál", "találkoztal" Edit

 • Where were you?: Hol voltál?
 • Where were you yesterday?: Hol voltál tegnap?
 • What did you do yesterday?: Mit csináltál tegnap?
 • Where did you meet last year?: Hol találkoztatok a múlt évben?
 • Where did you meet last year?: Hol találkoztatok tavaly?

"Ma ... van" Edit

 • Today is already March: Ma már Március van
 • Today is Tuesday: Ma kedd van
 • Today is Wednesday: Ma szerda van
 • Today is Thursday: Ma csütörtök van
 • Today is the big day: Ma van a nagy nap; A nagy nap ma van

Statements, supressive (-en, -on) Edit

 • I go to work on Tuesday: Kedden dolgozni megyek
 • I do not work on Wednesday: Szerdán nem dolgozok
 • On Thursday, on Friday, or on Saturday?: Csütörtökön, pénteken, vagy szombaton?
 • What do you do on Tuesday?: Mit csinálsz kedden?
 • What did you do last Friday?: Mit csináltál múlt pénteken?
 • Janos was born on Sunday: János vasárnap született

Statements, inessive (-ban, -ben) Edit

 • Péter was born in September, not in October: Péter szeptemberben született, nem októberben
 • Kati was born in March: Kati márciusban született
 • The cook begins in October: A szakács októberben kezd
 • In February, the soldiers do not fight: Februárban nem harcolnak a katonák
 • Decemberben vagy augusztusban van tél?: Is winter in December or August?

Days of the week Edit

 • I am at home on Sunday: Vasárnap otthon vagyok
 • Today is Friday, not Saturday: Péntek van, nem szombat

Months of the year Edit

 • It is already February tomorrow: Holnap már február van
 • February is a winter month: Február egy téli hónap
 • Is winter in December or August?: Decemberben vagy augusztusban van tél?

Duolingo: Numbers 1 Edit

Questions Edit

 • How much rice is this?: Mennyi rizs ez?
 • Are these 81 apples?: Ez nyolcvanegy alma?
 • 20 or 21?: Húsz vagy huszonegy?
 • 27 or 28?: Huszonhét vagy huszonnyolc?
 • 64 or 77?: Hatvannégy vagy hetvenhét?

Statements Edit

 • 88 cooks cook here: Itt nyolcvannyolc szakács főz

Statements, prepositions Edit

 • 12 airplanes are flying above the city: A város fölött tizenkét repülőgép repül
 • 55 Egyptian engineers are smoking cigarettes behind the building: Ötvenöt egyiptomi mérnök cigarettázik az épület mögött
 • 34 English boys are resting under the trees: Harmincnégy angol fiú a fák alatt pihen
 • 25 men are sitting beside the tables: Huszonöt férfi ül az asztalok mellett
 • 23 black cars are moving next to the city: A város mellett huszonhárom fekete autó halad

Statements, clauses Edit

 • 39 tables and 32 chairs: Harminckilenc asztal és harminckét szék
 • 10, 11, 12: Tíz, tizenegy, tizenkettő

"nem ... hanem" Edit

 • Not the 11 Brazilian boys are good, but the 11 Germans: Nem a tizenegy brazil fiú jó, hanem a tizenegy német
 • Not 13, but 14: Nem tizenhárom, hanem tizennégy
 • Not 52 cities, but 57: Nem ötvenkét város, hanem ötvenhét
 • Not 6, but 12: Nem hat, hanem tizenkettő
 • Not 35 but 36: Nem harmincöt, hanem harminchat

"ott ... ahol" Edit

 • The 86 Spanish men are swimming, where the Israeli women are swimming: A nyolcvanhat spanyol férfi ott úszik, ahol az izraeli nők

Duolingo: Choices 1Edit

QuestionsEdit

 • Is there a bag here?: Van itt táska?
 • Do you know why?: Tudod miért?
 • Can you see that girl by the cabs?: Látod azt a lányt a taxik mellett?
 • Who knows why?: Ki tudja miért?
 • Where is the tram?: Hol van a villamos?
 • Are there parks there?: Vannak ott parkok?
 • What is the child eating?: Mit eszik a gyerek?
 • Do you see that girl by the taxis?: Látod azt a lányt a taxik mellett?

StatementsEdit

 • Yes, there are bags there: Igen, vannak ott táskák
 • These women and men are teachers: Ezek a nők és férfiak tanárok
 • This red apple is light: Ez a piros alma könnyű
 • These athletes are slow and weak: Ezek a sportolók lassúak és gyengék
 • This umbrella is wet: Ez az esernyő nedves
 • The children already know how to read: A gyerekek már tudnak olvasni

"nincs" and "nincsenek" Edit

 • The park is not there: A park nincs ott
 • The bags are not outside: A táskák nincsenek kint

"sincs" and "sincsenek" Edit

 • He is not here either: Ő sincs itt
 • The red cars are not outside either: A piros autók sincsenek kint

"nem ... hanem" Edit

 • This city is not small, but big: Ez a város nem kicsi, hanem nagy
 • These doctors are not Egyptian, but Indian: Ezek az orvosok nem egyiptomiak, hanem indiaiak

ClausesEdit

 • which is big and heavy: ami nagy és nehéz
 • This woman: Ez a nő

"az a, amelyik"Edit

 • The book, that is not famous, is under the table: Az a könyv van az asztal alatt, amelyik nem híres
 • That book, which is beside the new tv, is long: Az a könyv hosszú, amelyik az új televízió mellett van
 • The television, that stands next to the new table, is expensive: Az a televízió drága, amelyik az új asztal mellett áll
 • That bridge, which is standing above the deep river, is wide: Az a híd széles, amelyik a mély folyó fölött áll

"azok a, amelyek" Edit

 • Those TVs, which are by the window, are bad: Azok a televíziók rosszak, amelyek az ablak mellett vannak
 • Those books, which are famous, are expensive: Azok a könyvek drágák, amelyek híresek
 • Those bridges, which are between the hills, are big: Azok a hidak nagyok, amelyek a hegyek között vannak

"az a, aki" Edit

 • The athlete, who is swimming under the bridge, is young: Az a sportoló fiatal aki a híd alatt úszik
 • The one, who lives above the bank, is playing between the trams and the taxis: Az játszik a villamosok és a taxik között, aki a bank fölött lakik.

"ami ... " Edit

 • The one, which is above the old newspapers, is nice: Az szép, ami a régi újságok fölött van

Duolingo: Inessive Case Edit

QuestionsEdit

 • Are there no rooms here?: Itt nincsenek szobák?
 • What is the new program on television like?: Milyen az új műsor a televízióban?
 • What is in the small bags?: Mi van a kicsi táskákban?
 • Who is in the window?: Ki van az ablakban?
 • Who works in the bank?: Kik dolgoznak a bankban?
 • Are you in the school?: Az iskolában vagy?
 • How many women and how many men are standing in the bus stop?: Hány nő és hány férfi áll a megállóban?
 • What is the apple in?: Miben van az alma?
 • What are the beautiful Brazilian girls sitting in?: Mikben ülnek a szép brazil lányok?
 • Are those programs interesting?: Érdekesek azok a műsorok?
 • Are there no rooms here?: Itt nincsenek szobák?

Verbs that have an implied object Edit

 • I see you in the new restaurant: Látlak az új étteremben

"A noun" = general statement Edit

 • Politicians are interesting people: A politikusok érdekes emberek

televízióban Edit

 • There are no good programs on TV: Nincsenek jó műsorok a televízióban

ablakban, ablakokban Edit

 • Children are standing in the windows: Az ablakokban gyerekek állnak

iskolában, iskolákban, parkban, parkokban Edit

 • Many students are studying in the Hungarian schools: A magyar iskolákban sok diák tanul
 • Éva is walking in a park, and Laszlo is swimming in the sea: Éva egy parkban sétál, László meg a tengerben úszik
 • Little red birds sing in the park among the tall trees: A parkban a magas fák között kicsi piros madarak énekelnek

házban, házakban Edit

 • Many people live in the new house: Az új házban sok ember lakik
 • There are many rooms in the new American houses: Az új amerikai házakban sok szoba van

szobában Edit

 • There's a television in the large room too: A nagy szobában van televízió is

szállodaban, szállodákban Edit

 • Many German tourists sleep in the hotels: Sok német turista alszik a szállodákban

étteremben, éttermekben Edit

 • Many tourists are eating in the new Mexican restaurant: Sok turista eszik az új mexikói étteremben
 • These musicians are playing music in restaurants: Ezek a zenészek éttermekben zenélnek

üzletben, üzletekben, épületben, épületben Edit

 • There are no red apples in the shop: Az üzletben nincs piros alma
 • The famous Japanese clock is standing in a small building: A híres japán óra egy kicsi épületben áll

autóban, autókban, taxiban Edit

 • The red apple is in the black car: A piros alma a fekete autóban van
 • There are 5 people in the car: Az autóban öt ember van
 • An Italian man is the driver in the taxi: A taxiban egy olasz férfi a sofőr

városokban, városban Edit

 • Many houses are in the large cities: A nagy városokban sok ház van
 • The Greek actresses are playing in the other city: A görög színésznők a másik városban játszanak

Statements, numbers, amounts Edit

 • Six kids, three women and two men are in the store: Az üzletben hat gyerek, három nő és két férfi van
 • 47 teachers are working in the American school: Negyvenhét tanár dolgozik az amerikai iskolában

Statements, prepositions Edit

 • Many children are running and playing between the trees in the parks: A parkokban a fák között sok gyerek fut és játszik
 • Little red birds sing in the park among the tall trees: A parkban a magas fák között kicsi piros madarak énekelnek

Statements, "nem ... hanem" Edit

 • There are no small cars in the bag, but apples: A táskában nem kicsi autók vannak, hanem almák
 • Children do not work in the banks, but men and women: A bankokban nem gyerekek dolgoznak, hanem férfiak és nők
 • The boy does not live in the city, but in a little house beside the river: A fiú nem a városban lakik, hanem a folyó mellett egy kicsi házban

Statements, "is" Edit

 • There is also a television in the large room: A nagy szobában van televízió is
 • There are banks and shops in the large buildings too: A nagy épületekben bankok és üzletek is vannak

"Az a ..., aki", "azok ..., akik" Edit

 • The politician who is talking on the radio is famous: Az a politikus híres, aki a rádióban beszél
 • The ones, who are not Hungarian, live in the hotel: Azok laknak a szállodában, akik nem magyarok

Duolingo: Superessive Case Edit

Questions Edit

 • Are Greek ships sailing on the river, or on the sea?: A folyón uszik a görög hajo, vagy a tengeren?

Statements, short Edit

 • There is a large square there: Ott van egy nagy tér

Statements Edit

 • There is a clock on the black building: A fekete épületen van egy óra
 • These squares are new and beautiful: Ezek a terek újak és szépek
 • Long trains are standing at the train station: A pályaudvaron hosszú vonatok állnak
 • The good children play in the squares, not in the streets or on the sidewalks: A jó gyerekek a tereken játszanak, nem az utcákon vagy a járdákon
 • This poor musician is making music and singing on the sidewalk: Ez a szegény zenész a járdán zenél és énekel
 • The girls and the boys are walking on the streets: A lányok és fiúk az utcákon sétálnak

Statements, on water, tengeren, vízen Edit

 • Small and big ships sail on the deep seas: A mély tengereken kicsi és nagy hajók úsznak
 • There are no houses on the sea: A tengeren nincsenek házak
 • The kindergarten teacher is walking on the water: Az óvónő a vízen sétál

Statements, prepositions Edit

 • The kindergarten teacher is running on the big square behind the children and shouting: Az óvónő a nagy téren a gyerekek mögött fut és kiabál
 • The students are playing in a square in front of the school: A diákok egy téren játszanak az iskola előtt
 • The judge is sitting on a chair behind a big table: A bíró egy nagy asztal mögött ül egy széken

Statements, amounts Edit

 • Many tourists are waiting at the train stations: A pályaudvarokon sok turista vár

Statements with "nem ... hanem" Edit

 • This beautiful young kindergarten teacher is not sitting on the bus, but on a tram: Ez a szép fiatal óvónő nem a buszon ül, hanem egy villamoson
 • That apple is not on the ground, but on the table: Nem a földön van az az alma, hanem az asztalon

Statements with "az a, amelyik" or "azok a, amelyek" or "az a, aki" or "azok a, akik" clauses Edit

 • Those who are young are standing on the bus: Azok állnak a buszon, akik fiatalok
 • That man, who lives beside the new hotel, is walking there on the street: Az a férfi sétál ott az utcán, aki az új szálloda mellett lakik

Duolingo: Adessive Case Edit

Questions Edit

 • Are there cold seas also at Australian cities?: Az ausztrál varosoknál is vannak hideg tengerek?
 • What is the doctor sitting at?: Minél ül az orvos?
 • What is the boy waiting by, the train or the tram?: Minél vár a fiú, a vonatnál vagy a villamosnál?

Statements Edit

 • The tourists are not standing by the cars, but by the buses: A turisták nem az autóknál állnak, hanem a buszoknál
 • The students are sitting and studying at the tables: A diákok az asztaloknál ülnek és tanulnak
 • We are resting by the Austrian mountains: Az osztrák hegyeknél pihenünk
 • Not by the bank, but by the restaurant: Nem a banknál , hanem az étteremnél
 • The airplane is flying by the mountain: A repülőgép a hegynél repül
 • The tourists are not standing by the cars, but the buses: A turisták nem az autóknál állnak, hanem a buszoknál
 • No, the Russian soldiers are not by the old city: Nem, az orosz katonák nem a régi városnál vannak
 • The children are sitting and eating by the table: A gyerekek az asztalnál ülnek és esznek
 • The Chinese children are not standing by the trains, but by the trams: Nem a vonatoknál állnak a kínai gyerekek, hanem a villamosoknál
 • There are no people by the bus: Nincsenek emberek a busznál
 • The famous Russian writer is sitting and writing by the tree: A híres orosz író a fánál ül és ír
 • Many good people are working by the short trees, too: Az alacsony fáknál is sok jó ember dolgozik

Duolingo: HouseholdEdit

Questions Edit

 • Where are the doors and the windows?: Hol vannak az ajtók és az ablakok?
 • Are you taking a shower?: Zuhanyzol?
 • Where are you taking a shower?: Ti hol zuhanyoztok?
 • 8 blankets?: Nyolc takaró?

Questions, inessive (-ban, -ben) Edit

 • What is in the cabinet?: Mi van a szekrényben?
 • Are you down in the basement?: Lent vagy a pincében? Lent vagytok a pincében?

Statements Edit

 • These pillows are heavy: Ezek a párnák nehezek
 • This is a beautiful, old door: Ez egy szép, régi ajtó
 • Knife, fork, spoon: Kés, villa, kanál
 • Those cabinets are very beautiful: Azok a szekrények nagyon szépek
 • These are very nice gardens: Ezek nagyon szép kertek
 • There are no kitchens here: Itt nincsenek konyhák
 • Those mugs are big and strong: Azok a bögrék nagyok és erősek
 • That small picture is very ugly: Az a kicsi kép nagyon csúnya

Statements, "sem" Edit

 • Those are not fridges, either: Azok sem hűtők
 • These pictures are not beautiful, either: Ezek a képek sem szépek

Statements, rooms, inessive (-ban, -ben) Edit

 • There are large tables in the dining rooms: Az ebédlőkben nagy asztalok vannak
 • The beautiful, red flower is in the bedroom, on the table: A szép, piros virág a hálószobában van, az asztalon
 • The oven is in the kitchen, next to the refrigerator : A sütő a konyhában van, a hűtő mellett
 • There are large tables are in the dining rooms: Az ebédlőkben nagy asztalok vannak
 • We are eating lunch in the dining room: Az ebédlőben ebédelünk
 • The combs are in the bedroom: A fésűk a hálószobában vannak
 • These pictures are in the bedrooms: Ezek a képek a hálószobákban vannak
 • I am in the bathroom, I am showering: A fürdőszobában vagyok, zuhanyzom
 • I am sitting and reading in the garden: A kertben ülök és olvasok
 • The new German computers are in the study: Az új német számítógépek a dolgozószobában vannak
 • The sofa is in the living room, next to the armchair: A kanapé a nappaliban van, a fotel mellett
 • The Japanese cooks are in the kitchen and they are cooking: A japán szakácsok a konyhában vannak és főznek
 • In the study there is a desk, a cabinet, an armchair, and a sofa: A dolgozószobában egy íróasztal, egy szekrény, egy fotel, és egy kanapé van

Statements, objects, inessive (-ban, -ben) Edit

 • A person is in the refrigerator: Egy ember van a hűtőben
 • There's no water in the mug: A bögrében nincs víz
 • There are four apples in the fridge: A hűtőben négy alma van
 • It is not in the oven: Nem a sütőben van
 • The small spoon is in the cup: A kicsi kanál a csészében van

Statements, supressive (-en, -on) Edit

 • We are sitting on the sofa: A kanapén ülünk
 • The flowers are on the balcony: A virágok az erkélyen vannak
 • I am watching you in the photo: Nézlek a képen
 • I am sitting and resting in the armchair: A fotelben ülök és pihenek
 • Many big mirrors are on the wall: A falon sok nagy tükör van
 • These beautiful pictures are on the wall: Ezek a szép képek a falon vannak; Ezek a gyönyörű képek a falon vannak
 • It is on the computer: A számítógépen van
 • A bird is sitting on the fence: A kerítésen egy madár ül
 • The tubes of toothpaste are on the table: A fogkrémek az asztalon vannak
 • There are 40 books on the shelf: A polcon negyven könyv van
 • I am watching you in the photo; I watch you in the picture: Nézlek a képen

Statements, adessive (-nál, -nél) Edit

 • I am standing and waiting by the gate: A kapunál állok és várok
 • The old table is by the wall: A régi asztal a falnál van

Statements, prepositions Edit

 • The dining room is next to the kitchen: Az ebédlő a konyha mellett van
 • The bedroom is upstairs: A hálószoba fent van
 • The big comb is next to the toothbrush: A nagy fésű a fogkefe mellett van
 • There is a large garden behind the red house: A piros ház mögött nagy kert van
 • The mirrors are between the windows: A tükrök az ablakok között vannak
 • This shelf is below the other one: Ez a polc a másik alatt van

Statements, "nem ... hanem" Edit

 • There is no cold water in the bathtub, but warm: Nem hideg víz van a kádban, hanem meleg
 • The pillows are not on the bed, but on the ground: A párnák nem az ágyon vannak, hanem a földön
 • This is not a cup, but a mug: Ez nem csésze, hanem bögre
 • This is not toothpaste, but water: Ez nem fogkrém, hanem víz

Duolingo: ClothingEdit

QuestionsEdit

 • Where are these ties?: Hol vannak ezek a nyakkendők?
 • Where are these jeans?: Hol vannak ezek a farmerek?
 • Is the earring here?: Itt van a fülbevaló?
 • What kind of ring is this?: Milyen gyűrű ez?
 • What are those watches on: Min vannak azok a karórák?
 • Are those sweaters over there?: Azok pulóverek, amik ott vannak?, Azok ott pulóverek?
 • Are these skirts or pants?: Ezek szoknyák vagy nadrágok?
 • What are these black socks like?: Milyenek ezek a fekete zoknik?

StatementsEdit

 • This is an expensive necklace: Ez egy drága nyaklánc
 • This is not a cap: Ez nem sapka
 • This is a very beautiful scarf: Ez egy nagyon szép sál
 • The One Ring: Az Egy Gyűrű
 • These earrings are small and beautiful: Ezek a fülbevalók kicsik és szépek
 • That's a sock and not a pocket: Az zokni, nem pedig zseb

Statements, inessive for humans wearing clothing, (-ban, -ben) Edit

 • Are the Spanish workers wearing jeans?: A spanyol munkások farmerben vannak?
 • Are we wearing caps?: Sapkában vagyunk?
 • We are wearing pants: Mi nadrágban vagyunk
 • I am not wearing socks: Nem vagyok zokniban
 • I am wearing a shirt and jeans: Ingben és farmerben vagyok
 • The young Australian artists are walking by the sea in big hats: A fiatal ausztrál művésznők nagy kalapokban sétálnak a tengernél
 • The Polish men are traveling on the train in shirt and tie: A lengyel férfiak ingben és nyakkendőben utaznak a vonaton

Statements, supressive for humans wearing clothing, (-en, -on, -in) Edit

 • What kind of t-shirt is the man wearing?: Milyen póló van a férfin?
 • What are the men wearing?: Mi van a férfiakon?
 • What kind of t-shirt is the man wearing?: Milyen póló van a férfin?
 • A kanadai férfin egy piros ing van: The Canadian man is wearing a red shirt
 • The Indian child is also wearing a sweater: Az indiai gyereken pulóver is van

Statements, supressive for objects, (-en, -on) Edit

 • The scarves are on the table: A sálak az asztalon vannak.
 • What is in the pocket?: Mi van a zsebben?

Statements, inessive for objects, (-ban, -ben) Edit

 • The necklaces are in the car: A nyakláncok az autóban vannak
 • The sock is in the shoe: A zokni a cipőben van
 • There are coats, dresses, t-shirts, and shirts in the department store: Az áruházban kabátok, ruhák, pólók és ingek vannak

Statements, "nem ... hanem" Edit

 • Those are not hats, but caps: Azok nem kalapok, hanem sapkák
 • The red watch is not here, but there: A piros karóra nem itt van, hanem ott
 • This is not a belt, but a tie: Ez nem öv, hanem nyakkendő
 • The women are not wearing t-shirts, but shirts: A nőkön nem póló van, hanem ing

Statements, "pedig" Edit

 • One of the coats is there, and the other one is here: Az egyik kabát ott van, a másik pedig itt
 • One of the women is wearing pants, and the other woman is wearing a skirt: Az egyik nőn nadrág van, a másik nőn pedig szoknya

Duolingo: ColorsEdit

QuestionsEdit

 • Are the new houses yellow too?: Az új házak is citromsárgák?
 • What is orange?: Mi narancssárga?
 • Which books are colorful?: Melyik könyvek színesek?
 • Are white and black colors?: A fehér és a fekete színek?
 • Which books are colorful?: Melyik könyvek színesek?

Statements, short, clausesEdit

 • Red, white, green: Piros, fehér, zöld
 • This color is ugly: Ez a szín csúnya
 • Orange is a Dutch color: A narancssárga holland szín.

Statements Edit

 • Those are white and fast: Azok fehérek és gyorsak
 • Purple and pink cars are not nice: A lila és rózsaszín autók nem szépek
 • The purple and pink cars are not nice: A lila és rózsaszín autók nem szépek
 • The blue seas are deep: A kék tengerek mélyek

Statements, supressive (-en, -on) Edit

 • Colorful ships are sailing on the shallow sea: Színes hajók úsznak a sekély tengeren
 • Zsuzsa is walking on the yellow bridge: Zsuzsa a citromsárga hídon sétál

"nem ... hanem" Edit

 • Those apples are not red, but pink: Azok az almák nem pirosak, hanem rózsaszínűek
 • The Hungarian trams are not purple, but yellow: A magyar villamosok nem lilák, hanem sárgák

Duolingo: Choices 2Edit

Questions, prepositions Edit

 • What is below that car?: Mi van az alatt az autó alatt?
 • Who is standing next to that big yellow car?: Ki áll a mellett a nagy sárga autó mellett?
 • Who is playing between these trees: Kik játszanak ezek között a fák között?

Questions, inessive, supressive, adessive Edit

 • Which river is the beautiful new hotel by?: Melyik folyónál áll a szép új szálloda?
 • Which buses are the French tourists on?: Melyik buszokon ülnek a francia turisták?
 • On which bed is there a pillow?: Melyik ágyon van párna?
 • Next to which buildings are there taxis? Which building are taxis next to?: Melyik épületeknél állnak taxik?

Statements Edit

 • Three teachers are walking by those students: Azok mellett a diákok mellett három tanár sétál

Grammatical focus Edit

 • The young actress is not flying on this airplane, but on that train: A fiatal színésznő nem ezen a repülőgépen utazik, hanem azon a vonaton

"ez előtt ... előtt" Edit

 • There are many cars on the street in front of these schools: Ezek előtt az iskolák előtt sok autó áll az utcán
 • Many cars are standing in front of this house: Ez előtt a ház előtt, sok autó áll

"ez alatt ... alatt" Edit

 • The grass under those trees is not nice and green: Azok alatt a fák alatt nem szép zöld a fű.
 • The table is dry under this lamp; Under this lamp the table is dry: Ez alatt a lámpa alatt az asztal száraz

"ez körül ... körül", "e körül ... körül" Edit

 • There is a tall fence around that garden: A körül a kert körül van egy magas kerítés
 • Police officers are standing around those people: Azok körül az emberek körül rendőrök állnak
 • Many tall houses are standing around this square: E körül a tér körül sok magas ház áll

"ez között ... között" Edit

 • The small blue car is moving between those big buses: A kicsi kék autó azok között a nagy buszok között halad

inessive (-ban, -ben) Edit

 • Girls are sitting in this car, and boys in that one: Ebben az autóban lányok ülnek, abban meg fiúk
 • There is no water in that buildings: Azokban az épületekben nincs víz
 • Which house does that beautiful Hungarian girl live in?: Melyik házban lakik az a szép magyar lány?

supressive (-en, -on) Edit

 • Hungarian and Russian children are playing on that square: Azon a téren magyar és orosz gyerekek játszanak
 • There are no birds in this dry tree: Ezen a száraz fán nincsenek madarak
 • Four boys are sleeping on this big brown bed: Ezen a nagy barna ágyon négy fiú alszik
 • That beautiful woman is not wearing anything: Azon a szép nőn nincs ruha
 • There are beautiful cities on those mountains: Azokon a hegyeken szép városok vannak
 • Hungarians travel on these trains, and Belgians on those: Ezeken a vonatokon magyarok utaznak, azokon pedig belgák

adessive (-nál, -nél) Edit

 • Which river is the beautiful new hotel by? By which river is the beautiful new hotel?: Melyik folyónál áll a szép új szálloda?
 • I am also standing by this door: Én is ennél az ajtónál állok
 • We are eating lunch by this table, and you by that one: Mi ennél az asztalnál ebédelünk, ti meg annál
 • Many rich tourists rest by this famous sea: Ennél a híres tengernél sok gazdag turista pihen

"nem ... hanem" Edit

 • The bank is not in this building, but that one: A bank nem ebben az épületben van, hanem abban.
 • We do not live in those rooms, but in these: Nem azokban a szobákban lakunk, hanem ezekben.
 • I am not studying beside that table, but this one: Nem a mellett az asztal mellett tanulok, hanem e mellett

"e" in the preposition vs. "e preposition ... preposition" Edit

 • Six big bridges are above this river: E a folyó fölött hat nagy híd van
 • Six big bridges are above this river: E fölött a folyó fölött hat nagy híd van
 • Many tall houses are standing around this square: E tér körül sok magas ház áll
 • Many tall houses are standing around this square: E körül a tér körül sok magas ház áll

"az a, amelyik" or "azok a, amelyek" or "az a, aki" or "azok a, akik" Edit

 • Those who live in this city are studying in those schools: Azok tanulnak azokban az iskolákban, akik ebben a városban laknak

Duolingo: OrdinalsEdit

Questions Edit

 • Which number is that red car?: Hányadik az a piros autó?
 • Are you sitting in the 90th chair?: A kilencvenedik széken ülsz?
 • Are you dancing in the 60th square?: A hatvanadik téren táncoltok?
 • Is the 8th or the 9th black car nice?: A nyolcadik vagy a kilencedik fekete autó szép?
 • Are you sitting on the 74th or the 77th chair?: A hetvennegyedik vagy a hetvenhetedik széken ülsz? A hetvennegyedik vagy a hetvenhetedik széken ültök?
 • Are you the 79th?: Te vagy a hetvenkilencedik?
 • Where is the 10th street?: Hol van a tizedik utca?
 • Which actress is beautiful, the 31st or the 32nd?: Melyik színésznő szép, a harmincegyedik vagy a harminckettedik?
 • On which floor does the Egyptian judge live?: Hányadik emeleten lakik az egyiptomi bíró?

grammatical focus Edit

 • The children on the square sit under the 9th tree and talk: A gyerekek a téren a kilencedik fa alatt ülnek és beszélgetnek
 • The tourists stand at the 50th interesting building and take photos: A turisták az ötvenedik érdekes épületnél állnak és fényképeznek

0-19 Edit

 • This is the 1st Hungarian airplane: Ez az első magyar repülőgép
 • The 4th worker is not working; he is feeling dizzy: A negyedik munkás nem dolgozik; szédül
 • This is the 6th bus stop: Ez a hatodik megálló
 • The 7th famous American actress lives here: A hetedik híres amerikai színésznő itt lakik
 • The 7th man is sneezing: A hetedik férfi tüsszent
 • The 8th room is the bathroom: A nyolcadik szoba a mosdó
 • The 11 Brazilian boys are the fourth: A tizenegy brazil fiú a negyedik

20+ Edit

 • The 20th athlete is not happy: A huszadik sportoló nem boldog
 • The 30th mountain is very tall: A harmincadik hegy nagyon magas
 • I am the 46th: A negyvenhatodik vagyok
 • I am the 47th: Én vagyok a negyvenhatodik
 • The 60th athlete is Belgiuan: A hatvanadik sportoló belga
 • The 80th man is not here either: A nyolcvanadik férfi sincs itt
 • The 99th ship is not green: A kilencvenkilencedik hajó nem zöld

inessive (-ban, -ben) Edit

 • This is the 2nd Turkish restaurant in the city: Ez a második török étterem a városban
 • The old English woman lives in the 10th house: Az idős angol nő a tizedik házban lakik
 • The train is standing at the 37th station: A vonat a harminchetedik megállóban áll;
 • This is the 42nd railway station in the city: Ez a negyvenkettedik pályaudvar a városban
 • An old Spanish man lives in the 43rd house: Egy idős spanyol férfi lakik a negyvenharmadik házban
 • The famous Korean directors are in the 55th room and work: A híres koreai rendezők az ötvenötödik szobában vannak és dolgoznak
 • The 76th man swims in the narrow, shallow river too: A hetvenhatodik férfi is a keskeny, sekély folyóban úszik
 • This is not the 100th hospital in the city: Ez nem a századik kórház a városban

supressive (-en, -on) Edit

 • I am waiting on the ground floor: A földszinten várok
 • I live on the 1st floor: Az első emeleten lakom
 • There is no furniture on the 4th and 5th floors either: A negyedik és az ötödik emeleten sincsenek bútorok
 • The German tourists are traveling on the 20th ship: A német turisták a huszadik hajón utaznak
 • The train is standing at the 37th station: A vonat a harminchetedik állomáson áll
 • The Mongolian writer is sitting in the 50th chair: A mongol író az ötvenedik széken ül
 • We are traveling on the 66th bus: A hatvanhatodik buszon utazunk
 • The 70th bird is not flying, but sitting on the tree: A hetvenedik madár nem repül, hanem a fán ül

adessive (-nál, -nél) Edit

 • We are sitting at the 30th table: Mi a harmincadik asztalnál ülünk
 • The 95th postman walks and drinks by the houses: A kilencvenötödik postás a házaknál sétál és iszik
 • The bad German waiter works at the 98th restaurant: A rossz német pincér a kilencvennyolcadik étteremnél dolgozik
 • The 100th kindergarten teacher is walking in front of the school: A századik óvónő az iskola előtt sétál

but rather, "nem ... hanem" Edit

 • The 2nd apple is not green, but red: A második alma nem zöld, hanem piros
 • The Hungarian athlete is 3rd, and the German is 5th: A magyar sportoló a harmadik, a német pedig az ötödik
 • It isn't 6th, but rather 60th: Nem hatodik, hanem hatvanadik
 • The 34th car is not black either, but grey: A harmincnegyedik autó sem fekete, hanem szürke
 • The 58th armchair is here, and the 59th is there: Az ötvennyolcadik fotel itt van, az ötvenkilencedik pedig ott
 • The 80th Korean man is walking in the front, and the 90th in the back: A nyolcvanadik koreai férfi elöl sétál, a kilencvenedik pedig hátul

preposition Edit

 • The 6th brown pajamas are in the cabinet too, among the coats: A hatodik barna pizsama is a szekrényben van, a kabátok között
 • This is the 8th bridge over the famous river: Ez a nyolcadik híd a híres folyó fölött
 • Many orange cars are moving in front of the 53rd American bank: Az ötvenharmadik amerikai bank előtt sok narancssárga autó halad
 • The 100th kindergarten teacher is walking in front of the school: A századik óvónő az iskola előtt sétál

"sem" Edit

 • The 9th train is not American either, but Japanese: A kilencedik vonat sem amerikai, hanem japán

Duolingo: AnimalsEdit

Wise sayings Edit

 • Who gets up early, stays sleepy: Ki korán kel, álmos marad

QuestionsEdit

 • Where do you arrive?: Hova érkeztek?
 • Do you meow?: Te nyávogsz?
 • Hova mászol?: Where do you climb?
 • Where is the ant climbing?: Hol mászik a hangya?
 • Where are these ducks flying?: Hova repülnek ezek a kacsák?
 • Where are you hunting?: Hol vadászol?
 • What kind of dolphin are you?: Milyen delfin vagy?
 • Are you grunting?: Ti röfögtök?
 • What is this whale doing?: Mit csinál ez a bálna?
 • Where does that small black dog jump to?: Hol ugrik az a kicsi fekete kutya?

Verbs Edit

 • I jump and fall: Ugrom és esem
 • Are you jumping here or there?: Ide ugrasz vagy oda?
 • We run and jump: Futunk és ugrunk
 • Are you stepping or jumping?: Léptek vagy ugrotok?
 • Te nem kiabálsz, hanem üvöltesz: You are not shouting, but howling

"szőrös" Edit

 • Is this insect hairy?: Ez a rovar szőrös?
 • No, this hen is not furry either: Nem, ez a tyúk sem szőrös

StatementsEdit

 • A wolf is arriving: Egy farkas érkezik
 • The small and young bear is not furry: A kicsi és fiatal medve nem szőrös
 • This is a very beautiful kitty: Ez egy nagyon szép cica
 • The spiders are not insects: A pókok nem rovarok
 • No, I am not hunting: Nem, én nem vadászom
 • The fox steps and jumps: A róka lép, és ugrik
 • The young, spotted giraffe is curious and sly: A fiatal, foltos zsiráf kíváncsi és ravasz

Whale, "bálna"; dolphin, "delfin"; fish "hal" Edit

 • The large whale swims well: A nagy bálna jól úszik
 • Those whales are swimming next to the dolphins, too: Azok a bálnák is a delfinek mellett úsznak
 • There is fish on the white plate: A fehér tányéron hal van

Lion, "oroszlán" Edit

 • The young lions are friendly: A fiatal oroszlánok barátságosak

Frog, "béka " Edit

 • The frog is a curious animal: A béka kíváncsi állat
 • The frog jumps and jumps: A béka ugrik és ugrik
 • These frogs are not furry: Ezek a békák nem szőrösek
 • The lazy frog is not jumping there: A lusta béka nem ugrik oda

"A" noun = noun Edit

 • Dolphins are not fish: A delfinek nem halak
 • Spiders are not insects: A pókok nem rovarok
 • Guinea pigs are not pigs: A tengerimalacok nem disznók
 • Pigs are lazy animals: A disznók lusta állatok
 • Are foxes friendly and sly animals?: A rókák barátságos és ravasz állatok?
 • Are hamsters small, hairy animals?: A hörcsögök kicsi, szőrös állatok?

"nem ... hanem" Edit

 • This dolphin is not hunting, but sleeping: Ez a delfin nem vadászik, hanem alszik
 • The bears are not barking, but roaring: A medvék nem ugatnak, hanem üvöltenek

Statements, prepositions Edit

 • 82 bees fly over the grass: Nyolcvankét méh repül a fű fölött
 • The curious butterfly is flying above the sea: A kíváncsi pillangó a tenger fölött repül
 • The shark is swimming behind the fish: A cápa a halak mögött úszik
 • The rooster is walking and crowing among the hens: A kakas a tyúkok között sétál és kukorékol
 • The giraffes are lying next to the cows: A zsiráfok a tehenek mellett fekszenek
 • Those animals are by the river, and are jumping: Azok az állatok a folyó mellett vannak, és ugranak

inessive (-ban, -ben) Edit

 • A fly is in the glass: Egy légy van a pohárban
 • There are bees in the brown boots: A barna bakancsban méhek vannak
 • These sharks are hunting in the deep seas: Ezek a cápák a mély tengerekben vadásznak
 • These fish swim in seas and rivers too: Ezek a halak tengerekben és folyókban is úsznak
 • Many animals are in the zoo: lions, bears, and wolves: Az állatkertben sok állat van: oroszlánok, medvék, farkasok
 • Ezekben az üzletekben kicsi állatok vannak: hörcsögök, tengerimalacok, egerek: There are small animals in these shops: hamsters, guinea pigs, mice

supressive (-en, -on) Edit

 • Small, black flies are crawling on the beautiful, new window: Kicsi, fekete legyek másznak a szép, új ablakon
 • A bug is crawling on the roof: Egy bogár mászik a tetőn
 • We are lying and crowing on the roof: A tetőn fekszünk és kukorékolunk
 • The sad elephant is walking on the dry, warm ground: A szomorú elefánt a száraz, meleg földön sétál
 • The young roosters are standing and crowing on the roof: A fiatal kakasok a tetőn állnak és kukorékolnak
 • Those apes on the tree are very lazy: Azok a majmok a fán nagyon lusták
 • 8 guinea pigs are sitting and eating lunch on the table: Az asztalon nyolc tengerimalac ül és ebédel
 • The young lion is standing on the mountain and roaring: A fiatal oroszlán a hegyen áll és üvölt

adessive (-nál, -nél) Edit

 • Where are the hens, by the river or by the tree?: Hol vannak a tyúkok, a folyónál vagy a fánál?

"is" Edit

 • Dolphins hunt here, too: Delfinek is vadásznak itt
 • We are tired too: Mi is álmosak vagyunk

"sem" Edit

 • No, ants are not bugs either, but insects: Nem, a hangyák sem bogarak, hanem rovarok

Double subtitled videos (dual Hungarian and English subtitles) Edit

Disney: Tangled, I See the Light Edit

https://www.youtube.com/watch?v=-UJxye4tVGE

English Hungarian

Day after day, I sat in the dark
I was anxious and I was scared when I was alone
Day after day, whenever I looked
An empty space rounded me

I've come, everything is so beautiful here
I hope my journey came to an end
I'm standing here waiting for a sign
Whether my heart achieved its destination

At last I see the light
And the shadows are far away now
At last I see the light
It's falling around me like fire
This moment is the happiness
I'm being waited by colorful visions
Everything became beautiful and different
Now that I see you

Nap mint nap, ültem a sötétben
Szorongtam, féltem egyedül
Nap mint nap, akárhová néztem
Körbevett egy űr

Megjöttem, minden olyan szép itt
Remélem, utam véget ért
Itt állok, egy jelt várok
Hogy szívem célba ért

Végre látom már a fényt
És az árnyak messze járnak
Végre látom már a fényt
Mint a tűz, úgy hull körém
Ez a perc a boldogság
Színes álomképek várnak
Minden szép, minden olyan más lett
Most, hogy látlak én

Day after day, I hardly lived
I've been scared like I never used to
Day after day, I was wondering in the night
Why does it not go in a different way?

I've come with 'treasure-hunting' eyes
She was there, and she was waiting for me
I've come, my journey came to an end
So my heart achieved its destination

Nap mint nap, szinte nem is éltem
Féltem, mint eddig soha még
Nap mint nap, tűnődtem az éjben
Miért nincs ez másképp?

Megjöttem, kincskereső szemmel
Megjöttem, utam véget ért
Itt volt ő, és rám várt ő
Így szívem célba ért

At last I see the light
And the shadows are far away now
At last I see the light
It's falling around me like fire
This moment is the happiness
I'm being waited by colorful visions
Everything became beautiful and different
At last, I see you

The light has come

Végre látom már a fényt
És az árnyak messze járnak
Végre látom már a fényt
Mint a tűz, úgy hull körém
Ez a perc a boldogság
Színes álomképek várnak
Minden szép, minden olyan más lett
Végre látlak én

Eljött már a fény

Disney: The Little Mermaid: Part of Your World, reprise Edit

https://www.youtube.com/watch?v=LTqlhgSXqew

English Hungarian

Look! He's breathing!
Wow. So beautiful.

Nézd csak! Létegzik!
Nahát. Hogy milyen gyönyörű

Is this real, or just a vision?
I wish I could stay here
I would wait here until you wake up
And you would give me a smile
We'll start our journey
Through the sea
Through the fields, and further
Just you and me
Feels like
The land is ours

Valóság ez, vagy csak látomás?
Úgy szeretném, ha még maradhatnék
Várnám, hogy felébredj
És rám nevetnél
Útra kelünk
Tengeren át
Mezőkön át, és egyre tovább
Csak te meg én
Úgy érezném
Miénk a föld

Nem tudom hol

Hol és mikor
Valahogy visszahúz a szívem
Hidd el nekem
Tiéd leszek
Vár rám a föld!

Disney: Ducktales Edit

https://www.youtube.com/watch?v=RAjE6A_4wcQ

English Hungarian
Here is a Hurricane life

Because this is Hápburg
Laserjets and airplanes
It's all Hápburg
Uncle Dagobert
Duck Tales

Itt az élet hurrikán

Mert ez Hápburg
Lézerjet és Aeroplán
Ez mind Hápburg
Dagobert bácsi 
Kacsameséi

DuckTales - hoohoo

You have a lot of excitement, experience, mystery
While in ancient forest, you cross over fire-water
In-In-in danger, in trouble, in danger
You do not have to worry, keep that in mind
But if you're afraid, look at DuckTales - hoohoo

DuckTales - húú

Sok izgalmat, élményt, rejtélyt átélsz - húú
Míg őserdőn, tűzön-vízen átérsz
Ve-ve-veszélyben, bajban, vészben
Félned nem kell, ezt tartsd észben
De ha félsz, nézd csak meg a DuckTales-t - húú

You have a lot of excitement, experience, mystery - hoohoo

While in ancient forest, you cross over fire-water - hoohoo
Great adventure, Ducklings, DuckTales - hoohoo

Sok izgalmat, élményt, rejtélyt átélsz - húú

Míg őserdőn, tűzön-vízen átérsz - húú
A nagy kaland, a kacsamesék, DuckTales - húú

Echo TV: the Bayer Show Edit

https://www.youtube.com/watch?v=Y3B3wbZD9yQ

English Hungarian